Open Menu
آدرس
Sanayi Caddesi No 44 Nish Istanbul A Blok
No.23 - 63 Yenibosna / Bahçelievler / Istanbul
تماس با ما
info@investoglobal.com
جزئیات پروژه

واحدهایی با قیمت عالی نزدیک به مترو در منطقه Eyüp

 • 30.03.2022
  تاریخ تحویل
 • مدل
 • 50% پیش پرداخت18 ماه
  طرح پرداخت
 • مناسب
  شهروندی
شروع از
3.645.000 ₺
چرا ما این پروژه را پیشنهاد می کنیم ؟
 • موقعیت مرکزی
 • زندگی فراخ
 • امکانات اجتماعی
 • دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
 • دسترسی آسان به بزرگراه
 • بازگشت سرمایه گذاری
 • موقعیت مرکزی
 • زندگی فراخ
 • امکانات اجتماعی
 • دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
 • دسترسی آسان به بزرگراه
 • بازگشت سرمایه گذاری
 • موقعیت مرکزی
 • زندگی فراخ
 • امکانات اجتماعی
 • دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
 • دسترسی آسان به بزرگراه
 • بازگشت سرمایه گذاری
 • موقعیت مرکزی
 • زندگی فراخ
 • امکانات اجتماعی
 • دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی
 • دسترسی آسان به بزرگراه
 • بازگشت سرمایه گذاری
امکانات
خانه
 • تهویه مطبوع
 • زمین بسکتبال
 • کافه ها
 • سیستم های دوربین
 • ویو شهر
 • آسانسور
 • مرکز تناسب اندام
 • باغ
 • دیوارهای سبز
 • چشم انداز
 • پارکینگ محوطه
 • زمین بازی کودکان
 • سونا
 • سیمستم امنیت
 • امکانات اجتماعی
 • اسپا
 • زمینه های ورزشی
 • استخر شنا
 • مسیرهای پیاده روی
 • تهویه مطبوع
 • زمین بسکتبال
 • کافه ها
 • سیستم های دوربین
 • ویو شهر
 • آسانسور
 • مرکز تناسب اندام
 • باغ
 • دیوارهای سبز
 • چشم انداز
 • پارکینگ محوطه
 • زمین بازی کودکان
 • سونا
 • سیمستم امنیت
 • امکانات اجتماعی
 • اسپا
 • زمینه های ورزشی
 • استخر شنا
 • مسیرهای پیاده روی
 • تهویه مطبوع
 • زمین بسکتبال
 • کافه ها
 • سیستم های دوربین
 • ویو شهر
 • آسانسور
 • مرکز تناسب اندام
 • باغ
 • دیوارهای سبز
 • چشم انداز
 • پارکینگ محوطه
 • زمین بازی کودکان
 • سونا
 • سیمستم امنیت
 • امکانات اجتماعی
 • اسپا
 • زمینه های ورزشی
 • استخر شنا
 • مسیرهای پیاده روی
 • تهویه مطبوع
 • زمین بسکتبال
 • کافه ها
 • سیستم های دوربین
 • ویو شهر
 • آسانسور
 • مرکز تناسب اندام
 • باغ
 • دیوارهای سبز
 • چشم انداز
 • پارکینگ محوطه
 • زمین بازی کودکان
 • سونا
 • سیمستم امنیت
 • امکانات اجتماعی
 • اسپا
 • زمینه های ورزشی
 • استخر شنا
 • مسیرهای پیاده روی
نمایش بیشتر
ویژگی
جزئیات
لیست قیمت خرید و اجاره
قیمت ها
قیمت فروش 96m² - 131m²
حداقل : 3.645.000 ₺
حداکثر : 5.810.000 ₺
قیمت اجاره 96m² - 131m²
حداقل : 17.868.000 ₺
حداکثر : 34.177.000 ₺
زمان برگشت
17 ساله
قیمت فروش 130m² - 179m²
حداقل : 5.330.000 ₺
حداکثر : 7.670.000 ₺
قیمت اجاره 130m² - 179m²
حداقل : 26.128.000 ₺
حداکثر : 45.118.000 ₺
زمان برگشت
17 ساله
ناحیه - منطقه
قیمت ها
تغییرات در قیمت اجاره خانه
برای اجاره
%
Gaziosmanpaşa
%27
Maltepe
%22
%
Gaziosmanpaşa
%136
Maltepe
%105
%
Gaziosmanpaşa
%143
Maltepe
%94
تغییرات در قیمت فروش خانه
برای فروش
%
Gaziosmanpaşa
%21
Maltepe
%22
%
Gaziosmanpaşa
%104
Maltepe
%116
%
Gaziosmanpaşa
%124
Maltepe
%123
پست الکترونیک